Basında biz : )

Geleneksel ya da yeni mecralar yaratıcı sürecimizin odağıdır. Hangi mecrayı kullandığınız kadar nasıl kullandığınız da önemlidir.